Preview

Экология и промышленность России

Расширенный поиск
Доступ открыт Открытый доступ  Доступ закрыт Только для подписчиков

Технологии комплексной переработки твердых коммунальных отходов

https://doi.org/10.18412/1816-0395-2020-12-11-15

Полный текст:

Аннотация

Приведены результаты опытно-промышленных испытаний термореактора со спиральным транспортирующим органом комбинированного действия для низкотемпературного термолиза "хвостов" ТКО. Разработана технология комплексной переработки отходов на отдельных технологических этапах с получением различных видов товарной продукции и минимизации вывоза "хвостов" ТКО на полигон. Выработаны рекомендации по использованию комплексной переработки ТКО с применением низкотемпературного термолиза.

Об авторах

С.Н. Глаголев
Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова (БГТУ им. В.Г. Шухова)
Россия
д-р экон. наук, ректор


Н.Т. Шеин
ООО "Транспортная Компания "Экотранс"
Россия
директор


В.С. Севостьянов
Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова (БГТУ им. В.Г. Шухова)
Россия
д-р техн. наук, профессор


В.В. Оболонский
ООО "Транспортная Компания "Экотранс"
Россия
начальник отдела новых технологий


Р.Ю. Шамгулов
Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова (БГТУ им. В.Г. Шухова)
Россия
аспирант


Список литературы

1. Strategiya ekologicheskoi bezopasnosti Rossiiskoi Federatsii na period do 2025 goda. [Elektronnyi resurs]. URL: http://docs.cntd.ru/document/420396664 (data obrashcheniya 28.05.2020).

2. Sravnitel'nyi analiz zarubezhnogo i rossiiskogo opyta v sfere obrashcheniya s tverdymi bytovymi otkhodami. Otraslevoi portal Otkhody.ru. [Elektronnyi resurs]. URL: https://www.waste.ru/modules/section/item.php?itemid=390 (data obrashcheniya 29.05.2020).

3. Sistemy upravleniya bytovymi otkhodami raznykh stran. [Elektronnyi resurs]. URL: http://stolypin.institute/wp-content/uploads/2019/10/sistemy-utilizatsii-othodov-raznyh-stran-25-09-2019.pdf (data obrashcheniya 25.05.2020).

4. Pasport natsional'nogo proekta "Ekologiya". [Elektronnyi resurs] URL: http://government.ru/info/35569/ (data obrashcheniya 27.05.2020).

5. Spravochniki NDT 2017 god. [Elektronnyi resurs]. URL: https://www.gost.ru/portal/gost/search?query=prikaz+rosstandarta+1887 (data obrashcheniya 27.05.2020).

6. Filatov V.V., Rukina I.M., Golovanov V.I. Innovatsionnye tekhnologii retsiklinga otkhodov proizvodstva i potrebleniya: opyt Rossii i zarubezhnykh stran. Munitsipal'naya akademiya. 2018. №2. S. 136−144.

7. Javier Garcia Perez, Pablo Fernandez-Navarro, Adela Castello, Maria Felicitas Lopez-Cima, Rebeca Ramis, Elena Boldo, Gonzalo Loprz-Abente. Cancer mortality in towns in the vicinity of incinerators and installations for the recovery or disposal of hazardous waste. EnvironmentInternational. 2013. 51. S. 31−44.

8. Pat. 2637686 RF. MPK F23G 5/04 (2006.01) A.V. Kalinin. Ustanovka ekologicheski bezopasnogo vysokotemperaturnogo szhiganiya tverdykh bytovykh i prochikh organicheskikh otkhodov. № 2016102222. Zayavl. 25.01.2016. Opubl. 06.12.2017. Byul. № 34. 1 s.

9. Sevost'yanov V.S., Ural'skii V.I., Sevost'yanov M.V. Resurso-energosberegayushchee oborudovanie i kompleksy dlya pererabotki prirodnykh i tekhnogennykh materialov. Monografiya. Belgorod, Izd-vo BGTU, 2017. 315 s.

10. Sposob nizkotemperaturnoi pererabotki organicheskikh tverdykh kommunal'nykh otkhodov i ustanovka dlya ego realizatsii. S.N Glagolev, V.S. Sevost'yanov, N.T. Shein i dr. Zayavka na izobretenie 2020124265 RF ot 22.07.2020.

11. Bochaver K.Z. Spiral'nye reaktory v geterogennykh tekhnologicheskikh protsessakh. Beau Bassin, Izd-vo LAP LAMBERT Academic Publishing, 2018. 200 s.


Рецензия

Для цитирования:


Глаголев С., Шеин Н., Севостьянов В., Оболонский В., Шамгулов Р. Технологии комплексной переработки твердых коммунальных отходов. Экология и промышленность России. 2020;24(12):11-15. https://doi.org/10.18412/1816-0395-2020-12-11-15

For citation:


Glagolev S., Shein N., Sevostianov V., Obolonsky V., Shamgulov R. Technologies for Integrated Processing of Solid Municipal Waste. Ecology and Industry of Russia. 2020;24(12):11-15. (In Russ.) https://doi.org/10.18412/1816-0395-2020-12-11-15

Просмотров: 423


ISSN 1816-0395 (Print)
ISSN 2413-6042 (Online)